”I lördags kl. 1/2 4 på e.m. utseglade kassör Axel Lind vid Gamla varfvet i en öppen segelbåt för att besöka sin under sommarmånaderna på Brännö boende familj. Då han emellertid ej sedan afhörts och verkstälda efterforskningar hittills varit resultatlösa, befaras att den lilla farkosten, hvilken kassör Lind ensam manövrerade, under då rådande byiga väder råkat kullsegla, hvarvid han antagligen omkommit.

Vid i går af extra ångare och folk företagna efterforskningar på fjorden och rundt öarna i Södra skärgården upptäcktes intet spår hvarken af båten eller hr Lini.

Den försvunne var af medellängd, hade svart hår och svarta mustascher samt var iklädd mörka, stålgrå kläder, snörkuugor, gul regnrock och “sydvest”.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 8 augusti 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Blick mot Gamla Varvets skjulbyggnader (t.h.) m.m. från älven, västerifrån.