”Af t.f. kronolänsmannen E. Gedda i Mölndal införpassades i tisdags till cellfängelset förre gårdsdrängen Anders Isaksson, hvilken skäligen misstankes hafva anlagt den natten mellan 28 ocb 29 sistlidne juli timade branden å P. Mattssons hemman Påfvelund i Vestra Frölunda socken, därvid manhus och ladugård i grund nedbrunno.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 9 augusti 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Frölundaborg 1916.