”Synnerligen våldsamt motstånd gjorde i onsdags e.m. vid 5-tiden för fjärde resan stöld straffade Axel Edvin Olsson vid häktandet.

Olsson, som är född 1873 i Göteborg, hade den 20 sistlidne Juni frigifvits efter att ha undergått straff för fjärde resan stöld och hade lyckats få plats som kolvakt med en månadslön af 70 kr. På onsdagen hade han haft ledigt från sin tjänstgöring och då berusat sig samt i ett olåst rum i n:r 22 Drottninggatan tillgripit en till 15 kr. värderad kavaj med två inneliggande motböcker, hvilken han tänkt pantsätta. Enligt hvad han själf i dag i poliskammaren uppgaf, hade han emellertid genast åter ångrat sig och återvändt för att återställa det stulna till dess ägare. Denne, en snickare Rydgren, tillkallade polis, men Olsson slet sig lös och sprang därifrån, förföljd af Rydgren och flera andra personer.

På Kaserntorget blef Olsson emellertid fasttagen af polisen, men gjorde under afförandet till polisvakten som ofan nämt, ytterligt våldsamt motstånd och utdelade en mängd »danska skallar».

Olsson föreföll i dag mycket ångerfull och begärde att få bli satt på fri fot, hvilken begäran dock afslogs af poliskammaren, som införpassade Olsson och remitterade målet till rådhusrätten”. (Ur: Göteborgs-Posten 10 augusti 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta:Kaserntorget mot norr.