”Då arbetskarlen Anders Johanson, boende nr 12 Torggatan, i morse å Kungsgatan körde ett fordon lastadt med järnbjelkar, råkade hästen, som skrämdes af att bjelkarna skafde mot djurets ben, i sken samt rusade öfver till Kyrkogatan, där djuret fasttogs af en åkaredräng. Hästen erhöll härunder ett större sår å venstra låret samt dessutom smärre skrubbsår å båda benen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 11 augusti 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kungsgatan år 1903.