”Weise har en speciell klang hos göteborgarna. En äldre generation minnes gärna den gamla öl- och vinrestauranten belägen vid Södra Hamngatan, där Göteborgs Handelsbank numera har sitt storslagna palats. Här grundades gamla Weise på 1850-talet och på denna plats låg den i 40 år. Det var en gammal stämningsfull restaurang med många minnen särskilt från konstnärskretsar och här målade Albert Engström vid den tiden, då han var elev vid Valand en hel del roliga väggdekorationer, vilka Göteborgs Konstmuseum lyckades rädda från förgängelsen, när näringsstället måste flytta till nya lokaler vid Drottninggatan 23.

Interiör från Restaurang Weise.

Även på det nya stället lyckades rörelsen bibehålla och befästa sin gamla popularitet. Det bästa är emellertid, att fast restauranten nu legat 40 år på det nya stället, så har den dock kunnat bibehålla sin gammaldags, förnämliga inredning och den är den enda restaurang i Göteborg som företer en interiör av en verklig tysk ”bierstube”. En verklig sevärdhet äro de gamla, färgade fönstren med figurer och annan utsmyckning, vilka härstamma från det gamla Weise.

Ekonomilokaler och dylikt har naturligtvis för att följa med tidens krav blivit moderniserade och står nu på toppen av vad tekniken kan bjuda i detta fall.

Interiör från Restaurang Weise. Fönstermålingarna i bakgrunden ä’ro tagna från gamla Weise.

Sedan generationer är restauranten känd för sitt goda vältempererade öl och om man tillägger, att här serveras god och mycket mat till verkligt humana priser, så förstår man, att frekvensen på detta näringsställe ej är ringa. Sedan flera år tillbaka står restauranten under fru Märta Lanners ledning.” (Ur: Wendel 1939)

Bilden i sidhuvudet visar interiör från restaurang Weise. Denna disk har varit med sedan Weise öppnade på 1850-talet.

Källa

Wendel, B., Beskrivning över Göteborg med omnejd, Fournir, Stockholm, 1939