”Vid Nääs väntas inom kort ett notabelt besök, enär statsrådet Claeson lofvat i slutet af denna månad besöka anstalten. Vid detta tillfälle kommer aflidne grosshandlaren Aug. Abrahamssons stiftaren af Näas* slöjdlärareseminerium; grafvård att aftäckas.

Den nu pågående 89:de slöjdkursen räknar 98 deltagare från Sverige, 3 från Norge, 2 från Finland, 2 från Polen, 18 från England, 9 från Skotland, 1 från Holland, 1 från Rumänien, 1 från Egypten och 7 från Nordamerikas Förenta stater.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 16 augusti 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Seminarium, stallets tak, fordon Prag-TV. Nääs