”Då en ung man, son till hemmansegare Pettersson i Kallebäck, för ett par dagar sedan var sysselsatt med att köra sand från en sandbank, sökte han för en stund skydd under banken för en regnskur, hvarvid sanden i följd af vattenflödet störtade ned öfver mannen, som redan var död då man lyckades gräfva fram honom.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 17 augusti 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kallebäcks källa