”Ett märkligt åskslag inträffade å Hönö under det svåra åskvädret i måndags. Blixten gick ned genom skorstenen i en stuga och slog ned hela muren på vinden, hvarafter den for ödeläggande fram genom alla fyra rummen i stugan. Blott ett par alnar från spiseln satt stugans egare Edvard Hansson med en liten gosse, men blixten, som gick ned genom golfvet en fot ifrån dem, skadade dem ej det minsta. På stugans yttersidor syntes efteråt huru åskstrålen gått från taket till marken, kastande ned ytterfodringen å väggarna.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 22 augusti 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Skioptikonbild med motiv rörande olika typer av moln. Åsk-blixt.