”Härom qvällen landade fem unge män vid Furusund och begåfvo sig till en närliggande trädgård för att med mogna frukter fylla sina medhafda påsar. En af de förhoppningsfulle klef upp i etl äppleträd och började skaka ned äpplen åt de öfriga. Men tyvärr fanns det folk i närheten; i ett nu voro de tilltagsne ynglingarne omringade af en skara hotfulle män, och den uppklifne blef nu sjelf i sin ordning nedskakad. Sedan ynglingarne fått en lämplig handgriplig tillrättavisning, motades de ned till bryggan och tillsades att stiga i båten, igen. Sedan fyra af dem väl voro instufvade skuffades den femte utan vidare hufvudstupa ned i det våta elementet, hvarifrån han emellertid snart bergades af sina kamrater.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 14 september 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Sven plockar äpplen. Sam Lindskogs familjebild.