1900-talets Göteborg

Lämplig behandling af frukttjufvar

”Härom qvällen landade fem unge män vid Furusund och begåfvo sig till en närliggande trädgård för att med mogna frukter fylla sina medhafda påsar. En af de förhoppningsfulle klef upp i etl äppleträd och började skaka ned äpplen åt de öfriga. Men tyvärr fanns det folk i närheten; i ett nu voro de tilltagsne ynglingarne omringade af en skara hotfulle män, och den uppklifne blef nu sjelf i sin ordning nedskakad. Sedan ynglingarne fått en lämplig handgriplig tillrättavisning, motades de ned till bryggan och tillsades att stiga i båten, igen. Sedan fyra af dem väl voro instufvade skuffades den femte utan vidare hufvudstupa ned i det våta elementet, hvarifrån han emellertid snart bergades af sina kamrater.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 14 september 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Sven plockar äpplen. Sam Lindskogs familjebild.