”Norra Lidens sista hus, hörnhuset vid Lila Torget 2, är nu klar för rivning. Fastigheten har också gatunumreringen Norra Liden 24 och ingår i saneringsarbetet på Otterhällan.

Några större omvälvningar i stadens liv kommer väl inte rivningen att innebära. En liten anteckning kanske man kan göra i sambandet i alla fall – stadens första mjölkbar startades här och finns fortfarande kvar. Det var radioreportern, göteborgsjournalisten Olle Forsséns båda systrar, som en gång optimistiskt öppnade sin mjölkbar i hörnhuset.

– Och vi har den fortfarande kvar, säger fröknarna Forssén. Vi tänker inte sluta nu heller – vi får överta Vinga-bolagets Måsen snett över gatan. Den saken har myndigheterna ordnat för oss när det nu har beslutats att vårt gamla hus ska rivas” (Ur: Göteborgs-Posten 29 november 1961)