I går på e. m. anträffades i ett träd uppe bland bergen vid Hjortparken i Slottsskogen en gubbe hängande död med en snara om halsen.

I dag har det konstaterats, att den döde var arbetskarlen förre åkardrängen Johannes Andersson, boende nr 55 i Majornas andra rote och 82 ar gammal.

Senaste fyra åren har han varit mycket sjuklig och har äfven varit intagen k Gibraltar. Han efterlemnar hustru och barn.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 25 september 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Elg. i Slottskogen d. 11 Okt 1913.