”Hösten, fruktens gyllene tid, är inne, vårt Grönsakstorg är öfverfullt af frukter af allehanda slag, fruktutställningar i vårt lands olika delar hållas.

Det är måhända icke allom bekant att det ställe i Sverige, ja i norden, där fruktodling bedrifves i den vidsträcktaste skala, ligger i vår omedelbara närhet, ute i Örgryte. Det är på hrr Jacobsson & C:nis storartade anläggningar vi syfta. Utom det vackra Sofiero, där Floras höst- barn nu täfla att öfverträffa hvarandra i fägring, innehar denna firma äfven de f. d. Dicksonska trädgårdarne å Öfverås. Det säger sig sjelft att fruktträden här äro af ädlaste slag. Och dessa stå nu med nedböjda grenar under bördan af de skönaste äpplen, af de läckraste päron.

Detta ute i det fria. Gör man så en titt in i växthusen, finner man ömtåligare slag af äpple- och päronträd, svällande persikor, ananas samt bladväxter. Ett par drifhus för vindrufvor, och tomater påkallar särskild uppmärksamhet. Väggar och tak äro draperade med de herrligaste vindrufvor, af hvilka där i år skördas öfver 2,000 kg.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 27 september 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vy över Villa Odinslund mot väster. I bakgrunden Valåsberget eller Överåsberget 1961.