”Kungsbackalöpningen, som i år anordnas af Majomas Idrottsällskap, försiggår nästa söndag och är öppen för amatörer tillhörande svenska sport- och idrottsföreningar. Starten sker i Kungsbacka utanför Gästis och målet är södra grindarne vid Slottsskogen, där de snabbaste kunna väntas omkring kl. 3.

Segraren i förra årets Kungsbackalöpning, herr Herbert May,

kommer — till­sammans med hrr G. Mölleretedt och Hugo Noring — att representera ofvan- nämnda sällskap vid söndagens täfling. Örgryte Idrottsällskap företrädes af herr Erust Samuelsson, 3:dje pristagaren från fjolårets täflan. Herr K. Karlfeldt, äfven pristagare från förra årets löpning, samt hr E. Andersson, båda från sällskapet ”I.V.”, Göteborg, komma äfven att del­taga och frän Idrottsällskapet L.S.väntas hr G. Firma.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 10 oktober 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Skolungdomens löptävling å Valhalla. Start på 100 m år 1912.