Var vaken vid körningen. Åkaredrängen Anders Peter Björk hade å Nils Erikssons gatan omkullkört änkan Katarina Andersson, som i fallet mot gatan skadade sig ganska illa i ena foten.

För den vårdslösa körningen pliktade Björk 15 kr., hvarförutom han ålades att ersätta änkan Andersson med 20 kr.

— Månadskarlen Amandus Andrén, som å samma gata dragit handkärra och därvid påkört målaren Johan Wilhelm Höggren, hvilken gick och ledde en velociped, med verkan att såväl velocipeden som dess ledare ramlade omkull, pliktade 10 kr. för ovarsam framfart samt dömdes att utgifva af Höggren begärd ersättning, 8 kr.

Mod selbruten häst hade färdats arbetskarlen Karl Hansson från Ransäter i Örgryte. Pliktade 20 kr.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 17 oktober 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Järntorget södra sidan, Olsonska huset, 1880-talet.