”Grosshandlare Aug. Johansson Mark afled härstädes i går kl. 11,15 på f. m. efter en längre sjukdom.

I likhet med sina förut aflidne bröder Claes Johansson och Joh:s Johansson har han i vår trakt intagit en aktad och betydande ställning såsom affärsman och industriidkare.

Aug. Johansson Mark var född 6 maj 1848, aflade vid unga år studentexamen och idkade någon tid studier vid Upsala universitet. Inom kort började han dock affärsverksamhet. Den finna som bar hans namn grundlades 1879 och intog inom garn- och manufakturbranchen ett bemärkt rum, liksom han var den förste; som i större skala för fabrikationen af tricotvaror använde de nu so moderna stickmaskinerna. Han grundlade Gårda j Fabrikers Aktiebolag samt Lana Spinneri-Aktiebolag.

Under senaste åren brötos hans krafter af ofta återkommande sjuklighet. Ett hjertfel och njursjukdom förlamade hans verksamhet samt bundo honom till sist vid sjukbädden.

Den sympatiske och driftige mannen som så tidigt skördades af liemannen var två gånger gift, andra gången med Sophie Uggla. Han sörjes närmast af henne och flera barn i båda äktenskapen. En af sönerna i förra giftet stupade i burerkriget. Ett par af sönerna ha grundlagt egna firmor.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 29 oktober 1900)

Porträttet av Aug. Johansson Mark är hämtad ur Göteborgs Aftonblad 1 november 1900

Ur Göteborgs Aftonblad 29 oktober 1900