”Miss Moors trolleriseance i går afton i Handelsinstitutets stora sal hade, tack vare förträffliga reklamer, dragit en talrik publik.

Hvad beträffar den där presterade trollerikonsten, så var detta helt vanlig taskspelarkonst. Och hvad angår tankeläsningen sedan, gissa vi att flertalet af publiken kom under fund med den och vid tillfälle skulle kunna göra den- samma efter. Men det var väl icke meningen att konsten skulle vara det dragande utan den vackra amerikanskan miss Moors” person i “den äkta turkiska dräkten. Bifallet var temligen matt, stundom ironiskt.

En föreställning efter “fullständigt nytt program“ gifves i afton.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 1 november 1900)

Bilden i sidhuvudet och till vänster, är hämtad ur Göteborgs Aftonblad 1 november 1900.