”I häkte inmanades i dag på e. m. förre tvångsarbetsfången Johan August Friberg som i går afton i berusadt tillstånd å Packhusplatsen sökte tillgripa en järntacka.

Friberg, som förer ett högligen supigt och lättjefullt lefnadssätt har i fjol och i år af polisdomstolen ådömts 212 kronor för fylleri m. m.

— Förre sjömannen Johan Alfred Lundin, boende i Majorna, har på anmälan af sin hustru anhålits af polisen. Han bidrager ej det ringaste till familjens underhåll samt uppför sig så våldsint i hemmet att hustrun med två minderåriga barn måst söka skydd hos grannarna. Mannen pantsätter familjens tillhörighet och slår sönder husgeråd och fönsterrutor då han är berusad.

Äfven Lundin blef i dag på e. m. införpassad till cellfängelset.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 21 november 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Länscellfängelset vid Sankt Eriks Torg 1901.