”Gadus’ fabriker hade i går afton inbjudit ett antal af stadens specerihandlande samt representanter för pressen till sexa å Lorensberg för att afxmaka fabrikernas tillverkningar: sillsardiner och torskkonserver.

Dessa väckte ock allmän och välförtjent tillfredsställelse.

Sillsardinerna ha många förutsättningar för att kunna blifva en världsartikel. De kunna hålla sig i alla klimat och i nästan obegränsad tid. Genom sitt stora näringsvärde böra dessa sillsardiner blifva ett värdefullt tillägg till hemmets hvardagskost. Och särskildt för dem, som eljes äro hänvisade till öfvervägande salt föda, böra de kunna bereda en angenäm och helsosam omvexling. Vi förmoda ock att de inom kort skola finna sin väg till fartygens proviantförråd och till våra järnvägsarbetares matsäckar, liksom de böra blifva en lämplig förstärkning i kosthållet för hemmen på landsbygden. De bjuda för billigt pris en smaklig och synnerligen närande färsk föda. Sillsardinerna kunna ätas med potatis antingen sådana de befinna sig i lådan eller brynta eller kokta med löksås.

Ett annat slag af fabrikernas tillverkningar är torskkonserver. Dessa utgöras af färskt, skinn- och benfritt, målet torskkött utan tillsats af salt eller kryddor. Därigenom att torsken behandlas och inlägges omedelbart efter det den blifvit fångad, erhåller denna konserv en utomordentligt frisk och fin smak, en äkta arom från hafvet. Det är en läckerhet, som till följd af sin prisbillighet bör kunna finnas äfven pä fattigmans bord, och som genom sin mångsidiga användning och fina smak försvarar sia plats bland festbordets delikatesser.

Vid gårdagens afprofning serverades denna torskkonserv i de mest olikartade former och anrättningar — såsom filet, såsom pudding med risgryn, såsom färs, såsom omelett, såsom croquotter och i snäckor. Och härmed är dock icke listan på dess användningssätt slut. Torskkonserven kan i hushållet ersätta färsk nysaltad fisk.

Med Gadus’ fabrikers tillverkningar har vårt folk erhållit ett nytt, kraftigt, närande, rent och smakligt födoämne, som särskildt å orter, där man eljes ej har tillgång till färsk saltsjöfisk, bör blifva ‘ af synnerligen högt värde.

De nya konserverna släppas nästa måndag ut i marknaden.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 23 november 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Norra inloppet i Marstrand. Ångfartyget GADUS utanför (Karl Johnssons) Bernholdssons.

Ångfartyget SKÅNE såldes 1899 till D M Lyckholm, Göteborg och döptes om till GADUS. Fartyget användes som stödfartyg till Lyckholms fiskeflotta. GADUS såldes 1901-12-31 till kommanditbolaget J C Fenger-Krog & Co, Göteborg och 1905-08-05 till Ångfartygs Ab Sigvard (G F Ahlberg), Göteborg och fick nya namnet SIGVARD.

Elektronisk källa 2015: http://www.svenskafartyg.se/skeppslista/SK%C3%85NE_(1875)