”Cirkus Madigan har nu i de sista dagarna för dess sejour härstädes fått sin ”great attraction i sensationsnumret: en stor vattenpantomim, som i går för första gången gick öfver arenan och mottogs med ändlöst jubel af den talrika publiken.

Pantommien, som erbjuder en mängd äfventyr af delvis rätt muntrande art, har sin stora “clou“ i andra akten, då den vilda jakten efter de förrymda vagabonderna måste passera den djupa vattengrafven i hippodromen. Det är rätt spännande episoder, då hästar med ryttare, soldater och pojkar oförskräckt dyka ned i de till 20 grader uppvärmda böljorna, försvinna några sekunder för åskådarnes blickar, så komma upp igen och under väldigt hasande söka nå landfäste vid ryttargångens ena sida.

Nervspänningen når sitt culmen då hr Orlando, den framstående saltomortalryttaren och mångsidige cirkusartisten, från cirkuskupolen gör sitt formfulländade språng på hufvudet ned i grafven.

Cirkus Madigan, som på senaste tiden förstärkt sitt program med en hel del goda nyheter både på hästsportens och akrobatkonstens områden, stannar här endast en mycket kort tid.

I morgon ger den två stora föreställningar, den ena till billigare priser med början kl. 1 e. m.

Vattenpantomimen uppföres tillsvidare vid hvarje föreställning.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 24 november 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Wikimedia. Cirkusdirektören Henning Orlando.