”Det stundar till jul, det såg man i går, den första decembersöndagen, äfven på de folkskaror som på aftonen vimlade på gatorna för att åskåda butikernas fönsterutställningar, hvilka vid de större affärsgatorna redan börjat antaga julexpositionsprägel. Måtte julaffärsmarknaden nu också blifva god ocb liflig!” (Ur: Göteborgs Aftonblad 3 december 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Julen 1946.