”Stationskarlen vid Statens järnvägar Adolf Fredrik Lagerström råkade i natt under tågvexling vid Nya Skeppsbrokajen att få ett 10-tal från en järnvägsvagn nedfallande plankor öfver sitt högra ben, som därvid afbröts strax ofanför fotleden. Genom polisens försorg blef han i sjuktransportvagnen afförd till Sahlgrenska sjukhuset, där han fortfarande vårdas.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 4 december 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Hamnen, vy västerut från södra älvsidan. 1920-talet.