Stora teatern. I dag gifves ”Läderlappen” och i morgon för näst sista gången samma operett.

Om lördag gifves efter en från flera håll uttalad önskan ”Lilla helgonet”, då fröken Sigrid Eklöf utför Denise’s role.

På söndag gifves som billighetsmatiné ”Värmländningarne” och på qvällen ”Läderlappen” för sista gången.

Folkteatern ”Trollkarlen från Nilen” gifves i afton för sista gången.

– Ljungqvistska sällskapet börjar åter sina föreställningar i morgon, fredag, hvarvid uppföres för första gången i Göteborg ”Lärkan”, lustspel med sång i 5 tablåer. Fri bearbetning af A. Bosin och E. Wallmark.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 13 december 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Klänning som användes i Läderlappen, uppsättningen 1948.