”Förre tvångsarbetsfågnarna Johan Alfred Bengtson, boende nr 35 Majornas första rote, och Hugo Fritiof Valdemar Olsson, utan fast bostad, stodo i dag på e.m. inför poliskammaren för det de i går afton å Magasinsgatan ur en bryggerivagn tillgripit en korg med ett dussin ölbuteljer. Med sitt byte smögo de uppåt Öfra Kyrkogatan men blefvo där anhållna af polis.

Bengtson är straffad för snatteri. Till tvångsarbete har han varit bortdömd två gånger samt Olsson fem gånger.

Målet remitterades till rådhusrätten, och de anhållne fingo tills vidare vistas på fri fot.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 14 december 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Mynningens diameter: 23 mm. Av grönt glas. Buteljen är cylinderformad med kraftigt markerad hals. Halsen avsmalnande och försedd med tjock svulst kring mynningen. Plan botten.