”En julbild af mycken effekt har anordnats i Velocipedbolaget Rustan Lindman och Gösta Nordgrens stora expositionsfönster i Arkaden. Större delen af butiken bar förändrats till ett särskildt lapplandskap, i hvars fond synes en kåta, på hvars härd eld brinner. En lapp i sin akja med förspänd ren bar just nått fram till hemmet, som omgifves af en mängd föremål hörande till vinteridrotten. Den vackra dekorationen har lockat talrika åskådare.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 17 december 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Julskyltning i Arkaden 1932.