”Julhelgen har i år måst firas i det snart sagdt traditionella Göteborgs- vintervädret — ett ideligt regn och rusk. Det började att dugga på julaftonens förmiddag, det fortsatte så godt som under hela juldagen och annandagen ända tills i går eftermiddag. Och en mulen himmel i dag lofvar icke väderskifte.

Droskor och spårvagnar ha till följd af den ruskiga väderleken städse varit starkt anlitade.

Man har emellertid hufvudsakligen måst fira julen inomhus på bästa sätt. Kyrkorna ha vid de olika messorna varit öfverfulla med åhörare och strålande i riklig belysning, oaktadt gasverksarbetarestrejken.

Brandstationerna voro som vanligt prydda med julgranar. Vid niotiden på julaftonen samlades befäl och manskap å stora brandstationen, där ett angenämt julsamqväm vidtog.

Å Qviberg vankades högtiden till ära extra förplägning. Kasernetablissementet var festligt upplyst och hvarje batteri hade sin ljusprydda julgran. Vid festligheten å julaftonen utbrakte dagkaptenen en skål för konungen, och på aftonen svängde man om kring julgranarne. Juldagens förmiddag firades med gemensam gudstjenst, och på aftonen vidtog i batterierna en munter dans.

Teaterföreställningarna under gårdagen gåfvos i staden för fulla hus.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 27 december 1900)

 

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Julgransförsäljning på Järntorget. Fotografi från 1909 av Aron Jonason.