”Ingående det upprörande nesliga våldet mot det sex månader gamla flickebarnet, som 22 dennes föröfvades i bokbinderiarbetare 58-årige Olof Pettersons bostad n:r 7 Vasaplatsen, hölls i dag på e. m. slutförhör inför poliskammaren med häktade Petterson samt med dennes arbetskamrat bokbinderiarbetaren ynglingen Viktor Hansson.

Petterson förklarade gråtande att han ej kunde minnas hvad som tilldragit sig, men ville ej förneka att han på något sätt föröfvat våldet. Hansson bestred bestämdt att han varit, delaktig i våldet.

Målet remitterades till rådhusrätten. Petterson åter för passades till cellfängelset och Hansson fick tills vidare vistas på fri fot.

Det stackare barnets tillstånd synes i någon ringa mån hafva förbättrats.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 29 december 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carltotta: Vasaplatsen.