”Öfverkörd blef i går på e. m. å Nils Ericsonsgatan ogifta 74-åriga Helena Johanson, boende n:r 12 Nedra Qvarnbergsgatan, hvarvid hon svårt skadades i venstra armen. Hemmansegaren Axel Emil Karlsson, Stom i Angered, hvilken körde åkdonet, ropade åt den gamla, hvilken såsom varande lomhörd hade ej uppfattat varningsropet. Den skadade, som undersöktes at doktor Elander och befanns hafva armen afbruten, remitterades genast till Sahlgrenska sjukhuset.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 5 januari 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Nedre Kvarnbergsgatan 10-12, år 1900 eller 1901.