””Myrornas” barnfest i går å Coldinuordens lokal var talrikt besökt samt beredde både de små och äldre stort nöje. Ringdansen och andra dansar utfördes med lif och lust. Småttingarna hade öfverdådigt roligt åt en “farbror“, en munvig knalle som förevisade tittskåp. Under stort jubel plundrades de af “godter“ dignande fyra julgranarna. Sedan en god supé intagits samt en och annan dans åter gått af stapeln, skedde uppbrott vid 10-tiden.

Vid lottdragningen vid slutet af festen utföllo följande nummer: En dockspis på nr 4, en matta på nr 34, bakredskap på nr 49, en pjerrotsdräkt på nr 78. Varorna få afhemtas hos fröken Setterberg, Haga Östergata 1.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 10 januari 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Coldinuordens stora sal, omkring år 1901.