”The Continental Hippodrome, med hvilken hästopera göteborgarne i går å Lorensberg fingo göra bekantskap, gjorde sin entrée inför nästan fullsatt salong.

Sällskapet förfogar öfver flere goda krafter, och de flesta numren vunno rikligt bifall.

Af sällskapet “great attractione“ må i första rummet nämnas Achermann, som i frihet framför 10 trakenerhingstar och arabiska fullblodshingsten “Bagdad“ samt i den högre skolan fullblodshingsten “Cyd“. I sistnämnda genre uppträdde äfven m:lle Godlewski å fullblodshingsten “Old sport“ med en synnerligen graciös och vacker ridt.

Den näpna fröken Thetis briljerade å ståltrådslina och miss Bliss, “damen med diamanttänderna“, visade förvånansvärda prof på styrka i sina tänder.

Jockeyryttare Althoff gjofde en mycket vacker barriérridt, men misslyckades med det stora språnget å arenan. Clownafdelningen var mycket väl tillgodosedd. Den komiske “Pelle Jöns“ “Lavater Lee, med sin åsna, clown Petroff, med den dresserade hunden, katten och råttan, samt clown Dalesund, med sin docka, ha alla förutsättningar att blifva publikens gunstlingar.

Som slutnummer gafs en florhöjd “Vinter-kadrilj“, hvari dock baletten i går gick en smula ojemnt. Mr Victor illustrerade till sist en vild indianridt.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 25 januari 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur öteborgs Aftonblad 24 januari 1901