”En rask flicka. En medelålders arbetskarl Edvard Fritiof Tunberg, boende n:r 20 B. Carl Gustafsgatan, vandrade i fredags 4:de Långgatan fram, då en bättre flicka kom från motsatta hållet. Tunberg gick då enligt angifvelsen rakt emot flickan under uttalande af grofva och ohyfsade förnärmelser. Flickan var emellertid en rask och präktig flicka. Hon lyfte upp sin lilla hand och — mycket riktigt för resten — klappade till den fräcke så hans näsa kom i blödning.

Nu borde T. efter denna väl förtjenta näpst slokörad ha lommat i väg – Men tro inte det. Han och en kamrat — skada att vi icke veta dennes namn — skulle då agera poliskonstaplar och på ett synnerligen brutalt sätt släpades flickan mot vaktkontoret till. Där uppgaf T. förstås att han utan någon alls anledning af flickan blifvit öfverfallcn och slagen, stackars karl!

En uppgift, som han i måndags i polisdomstolen sökte vidhålla. Han hade bara uttalat sin beundran for hennes vackra hår — och så small det.

Det är emellertid att hoppas, att en närmare utredning skall bringa klarhet i saken och befordra qvinnofridstöraren till laga näpst.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 30 januari 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Masthuggets brandstation, mot norr, vid korsningen Nordhemsgatan – Fjärde Långgatan.