”Enligt meddelande till denna tidning har en ung man uppehållit sig förliden vecka i Majorna med omnejd och där besökt de olika samlingslokalerna, än föregifvaode sig vara baptist, än metodist. I familjer, där han lyckats vinna förtroende, har han lånat pengar samt fått mat och logis hvarefter han gått utan att göra rätt för sig. På ett ställe lånade han en guitarr, som han icke lemnat åter. Meddelaren vill delgifva allmänheten detta, på det att nämnda person icke i fortsättningen måtte lyckas dra folk vid näsan.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 31 januari 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: ”Sågparken” i slutet av 1890-talet.