Stora teatern. Vaktombyte har nu skett på Stora teatern i det Lindens operettafdelning ersatta af samma sällskaps operaafdelning. I lördags skulle som première ges ”La Traviata”, hvilken föreställning dock till följd af ”oförutsedda hinder“ — af hvad art upplystes ej om — fick inställas.

I går hade man dock öfverstigit hindren och gaf Donizettis vackra opera ”Regementets dotter”. Jämstruket återgifvet, ja, under stundom rent af tröstlöst i dramatiskt hänseende, kunde gårdagens representation ej alstra den goda rapport mellan uppträdande och åskådare, utan hvilken äfven en så populär och gärna sedd opera som ”Regementets dotter” kan ohjälpligt förfuskas. Den enda som bildade ett angenämt afbrott i enformigheten var fröken Af. M. Keyser i titelrollen, i hvilken hon ingöt lif och värme i försonande grad.

R.M.

I afton uppföres för första gången under denna sejour Thomas’  omtyckta opera ”Mignon”.

De förnämsta rollerna utföras af fröknarne Keyser och Pera, hrr Lindblad, Arweschang och Carlander. I morgon gifves samma opera.

Folkteatern gaf i går för utsåldt bus, ”Ett resande teatersällskap”, samt ”Den förgyllda lergöken”. I afton gifves för sista gången ”Ett resande teatersällskap” samt därefter ”Den förgyllda lergöken”. I morgon tisdag gifves för första gången som förpjäs till nyårsrevyn ”Ulla skall på bal”.” (Ur: Göteborgs-Posten 11 februari 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Stora Teatern.