”Blidvädret i slutet på förra veckan gjorde om intet det rätt vackra slädföret. Kölden, som snart nog kom åter, började på nytt spänna istäcke öfver sjöar och vattendrag och nu håller den som bäst på att göra farlederna från sjön in till land mer eller mindre otrafikabla. Så är hela älfven ut åt fjorden nästan fylld af drifis; endast i själfva strömdraget är det klart vatten. På iskanten vid själfva strömfåran mellan Klippan och Långedrag såg man i går pojkar stå och fiska.

Ute på Älfsborgsfjorden är så långt man kan se drifis lägrad öfver vattnet Särskildt inre vägen mellan holmarne är ytterst besvärlig. “Isbrytaren II“ var i går ute och bröt sönder flaken som började frysa samman. Emellertid var det senare på e. m. lika besvärligt som förut Intet segelfartyg kan taga sig fram utan bogsering.

Utefter Bohuskusten börjar trafiken lida rätt betydligt på grund af isförhållandena. Så håller sjöfartsförbindelsen mellan Lysekil och Uddevalla på att afstanna i följd af nämda hinder. Man bar emellertid hopp om att, ännu åtminstone, förbindelsen den vägen skall kunna hållas uppe.” (Ur: Göteborgs-Posten 14 februari 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: ”Isbrytaren”.