”Trafiken öfver Göta älf har under senare tiden varit ganska liflig, i synnerhet förra veckan, då älfven var körbar, skrifves till oss från Torskog. Ingeniör Hägers isbrytare från Lilla Edet, som länge kämpat för att uppehålla trafiken till Göteborg, hade ändtligen måst gifva tappt och lågo fastfrusna vid Skönsbo. Häraf begagnade sig allmogen och förskaffade sina produkter öfver den frusna farleden för att tågvägen nå afyttringsorten Göteborg. Men nu torde åter körtrafiken öfver älfven vara stängd. I lördags lyckades nämda isbrytare arbeta sig loss och begåfvo sig i väg till Göteborg. Och om ej starkare frost inträffar hålles nog hädanefter den uppbrutna rännan trafikabel.” (Ur: Göteborgs-Posten 27 februari 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Göta älvbron sedd västerifrån.