”I går kl. 9,25 f. m. förmärktes å nedgående Kristianiatåget då det befann sig å järnvägssträckan emellan Lerjeholm och Skräppekärr, en hård skakning, hvarför misstänktes, att något föremål utlagts å spåret; någon olycka eller trafikhinder uppstod lyckligtvis ej.

Det skedda rapporterades för polismyndigheten, och har härför i dag på morgonen arbetskarlarne, bröderna Johan Alfred och Sven Johansson från n:r 3 Olstorp, Qviberg, anhållits, enär dessa kort innan tåget anlände, synts passera banan, dit de olofligen ingått.

Vid förhör ha de anhållne uppgifvit, att då de vid tillfället passerat banan fram, de först upphittat en skrufmutter och därefter en större spik, hvilka dc hopsatt samt öfverenskommit att lägga på spåret för att sedermera utröna, då tåget passerade, huruvida detsamma gick öfver det utlagda föremålet eller undanförde detsamma, hvarefter de fastkilat muttern och spiken i en skenskarf.

Såväl muttern som spiken upphittades sedermera å platsen.

Poliskammaren, hvarest saken i dag behandlades, uppsköt ärendet till i morgon, för att från trafikchefen infordra dennes utlåtande, huruvida det utlagda föremålet kunnat vålla järnvägsolycka, och fick de tilltalade kvarsitta häktade.

Då båda anhållne ha senare i dag på middagen införpassats till cellfängelset och målet har remitterats till Vätle häradsrätt.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 13 mars 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Första snälltåget går över nya banvallen vid rasplatsen d. 13 Dec 1913.