”Förevisningar medels projektionsapparater gifver hr Oscar Wennersten å Reallärovärkets högtidssal på söndag och de två följande dagarna.

Programmet, som återfinnes i annonsafdelningen, är rikhaltigt och innehåller många nyheter. Bl. a. kommer att framställas scenerier, illustrerande »en dag i Stockholm med besök på Skansen», en sommarresa å Göta kanal samt sex tablåer ur Elisabeths-legenden, i dramatiserad form uppförd på Stockholms slott med medvärkan af flera af kungliga familjens medlemmar. Som krydda på de, efter allt att döma, intressanta förevisningarne, gifves konsert medels opera-fonograf, som återgifver flera populära sånger, insjungna af operasångane Arveschoug, Carlander och fröken Ott. .

Biljetter säljas i Löfgrens och Gumperts boklådor.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 23 mars 1901)

Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 23 mars 1901

 

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Projektionsapparat. Ställning med flyttbara objektivhållare, hållare för bildram, platta för lampa och bildram.