”I går uppträdde på Lorensbergs cirkus de fyra engelska och amerikanska velocipedåkare, hvilka spela polo på maskin.

Polo är som bekant egentligen ett ryttarespel, där bollarne framdrifvas med långskaftade klubbor, men vi hafva sett det öfvas på velociped på Idrottsplatsen för något år sedan, då Velocipedklubben utgaf i öfversättning de engelska reglerna för polo på bicyele liksom de i Tyskland brukliga reglerna för velocipedboll, vid hvilket spel bollarne framdrifvas med velocipedhjulen.

Det spel, som i går visades på cirkus, var det senare eller velocipedboll, d.v.s. bollarne framdrefvos med hjulen på maskinerna.

De spelande visade en beundransvärd säkerhet och skicklighet, och det ovanliga spelet fängslade åskådarnes intresse i hög grad.

Spelet kommer att upprepas i afton och möjligen ännu ett par aftnar, och det blir antagligen en hel mängd intresserade, som komma att begagna tillfället att se detsamma.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 28 mars 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur boken Wilskman, Ivar (red.), Idrotten i Finland i början af tjugonde seklet, Helios, Helsingfors, 1904-1906.