”Lorensbergs varieté rycker om måndag in på Alhambra under direktör Aug. Sandbergs regim. Programmet blir omväxlande och nöjsamt. De artister, som komma att uppträda, äro den franska sångerskan m:lle Lilly Lagoie, som senast uppträdt i Stockholm, den ”excentriska” duon Arthur & Ida Martinius, den danska sång- och dansartisten Anna Hertel, de groteska akrobaterna Horves & Barle samt kuplettsångerskan fru Sigrid Sandberg. Ett effektfullt nummer är Scholls ”elektriska sagofantasi”: ”I blommornas rike”, ett utstyrselnummer, som i vinter gjort stor succés på Wintergarten i Berlin. Vidare komma att förevisas nya, lefvando fotografier af en ny Wargrafapparat. De flästa af sina attractions denna gång har i hr Sandberg personligen engagerat i Berlin.” (Ur: Göteborgs-Posten 30 mars 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta:Lorensbergs restaurang.