1900-talets Göteborg

Lorensbergs varieté

”Lorensbergs varieté rycker om måndag in på Alhambra under direktör Aug. Sandbergs regim. Programmet blir omväxlande och nöjsamt. De artister, som komma att uppträda, äro den franska sångerskan m:lle Lilly Lagoie, som senast uppträdt i Stockholm, den ”excentriska” duon Arthur & Ida Martinius, den danska sång- och dansartisten Anna Hertel, de groteska akrobaterna Horves & Barle samt kuplettsångerskan fru Sigrid Sandberg. Ett effektfullt nummer är Scholls ”elektriska sagofantasi”: ”I blommornas rike”, ett utstyrselnummer, som i vinter gjort stor succés på Wintergarten i Berlin. Vidare komma att förevisas nya, lefvando fotografier af en ny Wargrafapparat. De flästa af sina attractions denna gång har i hr Sandberg personligen engagerat i Berlin.” (Ur: Göteborgs-Posten 30 mars 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta:Lorensbergs restaurang.