”I Trädgårdsföreningens konsertsalong uppträder i afton för sista gången den populäre violinvirtuosen signor Fusella, som nu under en vecka gifvit »Trädgårdens» aftonkonserter ökad dragningskraft.

Dir. Kuhlaus omtyckta orkester spelar till den 10 Maj. Den 11 Maj—14 Juni få vi höra Vendes artilleri musikkår under dir. Ekblad. Den 15 Juni aflöses denna af Kronobergarne under dir. Högbergs välkända ledning. Den 1—22 Aug. spelar slutligen Vestmanlands regementes musikkår under dir. Otlo Trobäck.

Omväxling kommer sålunda ej att saknas, och det är tvifvelsutan ett godt grepp af hr Svanfeldt att låta oss under hela sommaren höra svenska musici.

En intressant nyhet är, att den med de fenomenala röstmedlen utrustade markis de Souza inom den närmaste framtiden väntas komma att uppträda i Trädgårdsföreningens konsertsalong.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 17 april 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Palmhuset i Trädgårdsföreningen omkring år 1900.