”Den företa af Fältridtklubbens fester till förmån för anläggningen af en ny kapplöpningsbana hölls i går inför en ganska talrik publik, 6om fyllde loge- och parkettplatserna, under det att öfre raderna voro mera klent besatta.

Programmet, som var mycket omväxlande, tillvann sig lifliga applåder. Det inleddes med en kadriljridt af 16 konstaplar från l:a Göta, hvilka gjorde sin sak särdeles väl och hade hästarne i utmärkt lydnad. Kadriljen afslutades med ridt öfver en häck, och det var under ihållande handklappningar truppen gjorde sin sortie.

Första afdelningen på programmet upptog dessutom dame-kadrilj, skolridning, jeu de rose och ett skämtnummer. I dame-kadriljen deltogo 12 damer, beridna dels på egna dels på ridhusets hästar, skolridningen utfördes af två officerare, jeu de rose reds med mycken schwung af tre herrar i frack och hög hatt De två miste i tur och ordning rosetten, men den tredje förstod att med snabba vändningar, plötsliga halter och liflig galopp rundt arenan undgå sina förföljare och behålla rosetten.

I skämtnumret uppträdde en herre med »dam» i alldeles icke fasionabla men så mycket mera skrattretande kostymer, ridande stadens störste och minste häst Damen, som begagnade stege för att komma upp i sadeln, hade en gångare af häpnadsväckande dimensioner under sig, under det att hennes kavaljer nära på nådde marken med fötterna från ryggen af sin lilla gotlandsruss. Numret väckte stormande munterhet

I programmets andra afdelning förekommo utom hästnumren äfven två dansnummer: zigenaredans och ungersk mazurka, bådadera dansade i färgrika kostymer, och tillvinnande sig rättvist bifall

Tre officerare redo in, körande tandem och visade, huru i lydnad brakta hästar låta styra sig äfven under så lösliga förhållande, som förlöparen i ett tandem står till sin körare; »Lady G», framförd i frihet, visade i går endast sina älskvärda sidor och gjorde icke parkettpubliken nervös, när hon trafvade rundt barrieren; en officerskadrilj af 9 ryttare reds fint och väl, och slutligen reds en allmän hinderridt af samtlige ryttare, som sprängde öfver hindret en och en, två och två eller tre och tre, allt efter som det föll sig.

Det är att antaga, att aftonens föreställning skall bli lika talrikt besökt som gårdagens, men man må hoppas, att de billigare platserna må bli mera upptagna.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 16 april 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Svartvitt foto från Södra vägen, visar Lorensberg och Cirkus mot söder år 1969.