”Sällskapet Esperanterna hade i lördags anordnat kostymbal i lilla fästvåningen å Grand Hotel Haglund däri ett 50-tal personer deltogo. Balen som var den sista för säsongen, präglades af den angenämaste stämning.

Bland dräkterna fanns ett rikt urval både smakfullt eleganta och originella. Sällskapets kvinnliga medlemsskara hade rikligt tillfälle att kunna framträda i hela sin tjusande fägring. Leende blomsterflickor och strålande, fantastiskt smyckade tärnor vimlade bland käcka karaktärsdräkter. En ljusblål toilett öfversållad med silfver samt tvänne helt hvita, med doftande violer rikt besatta dräkter, öfver hvilka guldgula lockar svallade, tilldrogo sig berättigadt uppseende. Dessutom märktes en tjusande tyrolerska, en liten käck kadett, en älsklig baby med svarta lockar, en hänförande liten docka, en solros, en strålande dansös med klingande bjällror och för öfrigt en mängd lysande fantasidräkter.

På svärdssidan såg man en den mäst utstuderade ”lergökskolning”, hvilken helt hastigt strax för första fransänsen omskapades till en ståtlig Mefistofeles. En äkta ”galasnobb” och en komisk pajazzo, hvilken skulle ”aktas för stötar utanpå och väta inombords”, voro ett par mycket lustiga figurer, som bjärt afbröto mot stiliga riddare och ståtliga prinsar. Dessutom voro en bister turk och en särdeles vacker tyrolare synnerligen väl lyckade.

Dansen började med promenadpolonaise, sedan de närvarande af ordföranden välkomnats. Klockan ¾ 12 intogs soupé under en alltjämt stigande stämning. Första skålen gällde sällskapets välgång och innebar dessutom ett tack för den tilländalupna säsongen samt föreslogs af ceremonimästaren å styrelsens vägnar. Dansen vidtog därefter åter och fortgick till långt in på småtimmarne.” (Ur: Göteborgs-Posten 15 april 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Haglunds Hotel och Hotel Göta Källare tycks enligt fotot inrymmas i samma byggnad (Hotel Göta Källare). Eftersom Haglund brukar förknippas med det likaledes vid Hotellplatsen liggande Grand Hotel, är jag osäker på förhållandena härmed. Därav återfinns både Haglunds Hotel och Hotel Göta Källare under företag avbildad.