”Ber vördsamt om plats i Göteborgs-Posten för nedanstående:

Med förvåning läser man en mängd förslag till plats för station till Säröjärnvägen. Ett förslag som kanske till en början förefaller barockt, men vid närmare eftertanke nog ej är så galet är detta: Förlägg stationen vid Ballastplatsen och drag järnvägen i tunnel under Stigbergsliden och Stigbergsåsen till slutet af Bangatan och därifrån i fortfarande rak linie ned åt Frölunda. Alla fördelar äro därmed vunna utan att man kan au- draga en enda olägenhet, annat än kostnaden för åstadkommandet af tunneln.

J.” (Ur: Göteborgs-Posten 19 april 1901)

Kartan i sidhuvudet är ett utsnitt ur Simon’s karta över Göteborg 1888, Ballastkajen ser du till höger.