”För ett upplopp ville ryktet veta att vår fredliga stad i går eftermiddag varit skådeplatsen. Detta var nu visserligen ej sant, men historien hade dock någon grund. De sträjkande murarne hade nämligen funnit på det olämpliga tilltaget att vid några byggen å Linnégatan invänta en del där arbetande s. k. sträjkbrytare för att ”titta på dem” och följa dem hem. En stor folksamling uppstod och rätt mycket polis kom tillstädes. Något störande af ordningen skedde likväl ej.

Ett sådant dumt tilltag måste bestämt ogillas. Äfven om de organiserade arbetarne ej begå några excesser, samlas dock vid sådana tillfällen en. del ligister, som intet högre önska, än att ställa till bråk och skräna. Skulle genom deras försorg oordentligheter uppstå, torde de ”tittande” murarne ha svårt att frånkänna sig sin dryga del i ansvaret.

Vi tro ej häller, att sådana medel i en lönestrid äro de klokaste och värdigaste.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 20 april 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Sträckningsbild, Linnégatan norrut. Bilden tagen i höjd med Bergsgatan år 1902.