”Månadskarlen Carl Albert Johansson, n:r 21 Haga Nygata, anhölls i går e.m. å Husargatan för att han där uppträdde på ett förargelse väckande sätt genom att hoppa, svära och okväda polisen. Då han skulle afföras till polisstationen gjorde han ytterst vildsint motstånd och tilldelade konstapeln flera slag.

Plåtslagaren Johan Carlsson, från Lindholmen, sökte nu befria J. och öfverföll härför konstapeln, som nu ytterligare misshandlades, hvarför J. lyckades undkomma.

Carlsson gjorde äfven motstånd sedan han anhållits.

Johansson anträffades kort därefter och anhölls.

Bägge blefvo i dag instälde inför polisdomstolen, som dömde dem att bota: Johansson 70 kr. och Carlsson 160 kr.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 30 april 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Haga Nygatan mot öster, med butiker och verkstäder längs gatan, omkring 1907.