”Ofog å Västerbärget föröfvades söndagen den 14 april af ett 10-tal ynglar från Majorna, i det att de satte sig att åka i två vagnar, afsedda för transport af sten, utför en sluttning ned till sjön, hvarvid den ene vagnen urspårade och ramponerades och den andra äfven tog någon skada. På anmälan af fortifikationsbefälhafvaren kapten Claes Grill voro ynglingarne till i går instämda inför Askims m.fl. häradsrätt och ansvar yrkades för skadegörelse å allmän egendom. De flästa voro minderåriga, hvadan någon påföljd ej kan blifva för dem, hälst som de handlat i oförstånd. Utslag i målet skall emellertid afkunnas vid nästa sammanträde” (Ur: Göteborgs-Posten 9 maj 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från hemsidan för Oscar II Fort.