”Kristi himmelfärdsdag ingick med strålande vackert väder, som lockade nog så många ut i naturens sköte. Med matsäckskorgarne under armen syntes stora massor folk redan tidigt på morgonen bege sig ut i allas vår Slottsskog, som nu just fått sommarhabiten färdig, för att tillbringa dagen med barn och blomma i det gröna. Naturligtvis hade en del gett sig ditut redan på Kristihimmelsfärdsafton, och glammet ekade därute enligt gammal Göteborgsed ända tills solen rann upp. Under hela gårdagen var trafiken till och från Slottsskogen mycket stor. Icke mindre än 18 spårvagnar voro i ständig rörelse på denna linie och fingo oftast gå fullpackade till sista plats.

En hel del turer utåt skärgården och andra af stadens omgifningar företogos äfven. Af skärgårdsrestårangena har endast Särö öppnat sina portar, men i nästa vecka följa de öfriga så småningom exemplet, Långedrag redan på söndag.” (Ur: Göteborgs-Posten 17 maj 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Lilla dammen i Slottsskogen.