”De afgående eleverna vid Göteborgs handelsinstitut hade i går sammankommit för diskuterande af en högviktig fråga, som fått den allvarliga formen: ”Bör en särskild afgångsmössa antagas af institutets elever?” Bland de till ett sjuttiotal uppgående elever som hörsammat kallelsen voro meningarne om nyttan och nöjet med ett dylikt plagg rätt delade, men till sist beslöts anlägga en mössa af följande utseende. Formen är den af läroverket antagna, kullen är af hvitt satin, öfverdragen af ett ljust, kornblått nät med grofva maskor. Bården är af samma färg som nätet samt prydd med en guldrand och en blågul kokard, ofvanför hvilken en förgylld Merkuriistaf har sin plats.

Den nya mössan skall först anläggas den 1 juni och får bäras blott af elever som deltagit i examen.” (U: Göteborgs-Posten 24 maj 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Göteborgs Handelsinstitut. d. 12 Sept 1913