I går inkom en kvinna på polisstationen i Olskroken, medförande en 6-årig flicka, som hon påträffat sofvande å Härlandavägen. Hon uppgaf att flickan vore dotter till änkan Albertina Bergqvist samt att denna hade ytterligare två små barn, om hvilka hon ej alls tog någon vård, utan brukade de ofta gråtande för hungers skull komma och begära skydd af folk å Härlanda och i Tjörbostaden. Då modern för en tid sedan flyttade från Härlanda till Widkärr, hade hon lämnat barnen kvar.

Senare på dagen inom samma kvinna med ett annat af barnen, en 9 års gosse. Han hade förut bott hos en moster, men nu blifvit afvisad. En liten parfvel fanns hos en arbetarefamilj.

Änkan Bergqvist blev med anledning häraf hörd inför polisen. Hon uppgaf att hennes man aflidit 1894 och att hon vore ytters fattig. Hon arbetade å Gamlestadens fabriker där hon förtjänade 7 kr. i veckan. Förtjänsten ginge åt till hennes eget uppehälle, hvarför hon ej kunde försörja barnen, utan måst lämna dem till andra.

De små ha intagits på fattigvården.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 11 juni 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Redbergsplatsen 1903 mot Ånäsvägen. Längst till vänster Ånäsvägen 4. Till höger Entré till Östra Kyrkogården. Bakom urinoaren eller bekvämlighetsinrättningen, skymtar taket på Redbergslids Spruthus.