”De i dagarne anordnade utlykterna till Trollhättan af folkskolebarnen härstädes hafva vunnit en tillslutning, som man vid första tanken på dessa färder knappast kunnat ana. Flera hundra barn hafva begagnat sig af tillfället att för billigt pris göra ett besök vid ett af våra största vattenfall.

I går gjordes en sådana utflykt af nära 200 barn, hvilka alla, tack vare fru Rohdins å hotell ”Utsikten” välvilja, funno vistelsen där oaktat de många skurarne ganska angenäm. En särskild uppmärksamhet ägnades dem af skolrådsledamoten hr Phirlip Licht från Helsingborg, som vid tillfället vistades vid Trollhättan, i det han bjöd allesamman på kaffe å hotellet.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning  12 juni 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Trollhättan, Gullö- och Toppöfallen, juni 1887. Foto: Axel Sjöberg.