”Ändtligen slås idag portarne upp på planket kring den nya teaterbron, och spårvagnarna slippa att mera slingra sig i kurvor, som de fått göra här nu i flera år. Det blir endast spårvägstrafiken, som till en början får taga raka vägen; för gångtrafik öppnas den ena af gångbanorna om några dagar, men när det hela är fullt färdigt, därom skola vi icke profetera. Arbetet pågår nu dels med belysningsanordningar – det blir både gas och elektricitet – och dels med gångbanorna, hvarjämte sista handen lägges vid stensättningen.

Att den nya bron, väl färdig, kommer att pryda sin plats, det har man länge kunnat se, till och med vid en titt genom plankspringorna eller ännu hellre från Stora Nygatan, därifrån bilden här ofvan är tagen. Den vackra graniten gör sig utmärkt i den tilltalande renässansstil, hvari bron är utförd. De vid norra landfästena anordnade trappstegen till landstigningsplattformar för båtar förhöja det i arkitektoniskt hänseende goda intrycket af bron. Den är som bekant uppförd efter ritning af arkitekten Eugen Thorburn.

På det västra broräcket är i graniten inristadt i guldbokstäfver: ”Kungsportsbron” och på det östra: ”Byggd år 1901”. Den senare inskriptionen är ju visserligen sanningsenlig, men inte innehåller den ändå hela sanningen, då arbetet med bron som bekant pågått sedan våren 1899 efter det den gamla bron rifvits på hösten föregående år.” (Ur: Göteborgs-Posten 23 juli 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs-Posten 23 juli 1901.